Castors i Llúdrigues

Edats

De 7 a 10 anys (2n a 4t de primària); entenent que s’inicia el curs escolar en un dels cursos indicats.

Camisa

De color lila.

Crit

Riu amunt!

Salutació

Dits índex i del cor de la mà dreta estirats junts (dents del castor).

L’etapa de CASTORS/LLÚDRIGUES és l’etapa d’iniciació a l’estil de vida escolta, durant la qual l’infant intueix i comença a descobrir les actituds i els valors propis de l’escoltisme a través del joc i de l’acció.

La unitat de Castors/Llúdrigues és la CAMADA. Es tracta del gran grup de la branca de Castors i Llúdrigues. La Camada es divideix en petits grups fets pels monitors del Kraal de Camada. Cada un d’aquests grups rep el nom de COLLA. Les Colles poden ser utilitzades en jocs, dinàmiques o sortides, depenent de les necessitats de la branca.

Les ACTIVITATS en aquesta branca són molt divertides i acostumen a girar entorn d’un CENTRE D’INTERÈS, el qual ens endinsarà en un univers ple d’aventures i sorpreses. Per a fer-ho, però, cal tenir en compte les quatre CONTRASENYES, és a dir, els valors principals a tenir per ser considerat un Bon Castor i Llúdriga. Aquestes són:

 • Sempre estic content/a
  L’infant adopta una mentalitat i un pensament positiu i motivador vers als companys i companyes i vers ells mateixos. Es proposa treballar-ho fomentant actituds com:

  • Estic content per portar la camisa i fulard o mocador de jocs.
  • Estic content per assistir a les activitats i jocs.
 • M’agrada jugar bé
  L’escolta respecta les normes, als altres castors i llúdrigues i als mateixos monitors de la branca.  Es proposa treballar-ho fomentant actituds com:

  • M’agrada jugar bé i no faig trampes als jocs.
  • M’agrada jugar bé i per això participo.
 • Tinc molts amics i amigues
  L’infant no presenta problemes per relacionar-se amb els companys i companyes i ajuda al grup a crear vincle amb el grup. Es proposa treballar-ho fomentant actituds:

  • Tinc molts amics i amigues i per això no em barallo.
  • Tinc molts amics i amigues i per això treballo en colles.
  • Tinc molts amics i amigues i és per això que intento integrar-me i ajudo als altres a integrar-se a la Camada.
 • M’agrada aprendre
  Mostra curiositat vers al cau i l’escoltisme. Es proposa treballar-ho fomentant actituds com:

  • M’agrada aprendre i escolto els monitors/es.
  • M’agrada aprendre i escolto els meus companys/es.

 

Al Carnet del Castor i Llúdriga hi ha explicada en detall aquesta etapa escolta i tot el que suposa ser part d’aquesta branca.

Riu amunt!