Llops i Daines

Edats

De 10 a 12 anys (5è a 6è de primària); entenent que s’inicia el curs escolar en un dels cursos indicats.

Camisa

De color gris.

Crit

Tant com puc!

Salutació

Dits índex i del cor de la mà dreta estirats separats, fent una “v” (orelles del Llop).

L’etapa de LLOPS/DAINES és on l’infant treballa i interioritza les actituds i els valors propis de l’escoltisme a través del joc i l’acció.

La unitat de Llops/Daines és l’ESTOL. Es tracta del gran grup de la branca. L’Estol es subdivideix en petits grups fets pels monitors i monitores del Kraal d’Estol. Cadascun d’aquests grups rep el nom de SISENA, que s’utilitzen a l’hora de fer jocs, dinàmiques o sortides, entre d’altres.

Les ACTIVITATS giren al voltant d’un eix d’animació, que pot variar segons l’any o el trimestre, depenent les necessitats i/o objectius de l’Estol. Hi ha dues activitats que cal destacar pel que fa al funcionament de Llops/Daines, ja que formen part de la metodologia:

 • Llibre d’or
  És un llibre de l’Estol on cada dia un escolta diferent escriu què s’ha fet, què s’ha après i com s’ha sentit.
 • Bona acció
  El dia de cau, les escoltes hauran d’explicar una bona acció que hagin realitzat durant la setmana. Això serveix per a demostrar el compromís escolta vers la societat.

Durant l’etapa de Llops/Daines s’hauran de tenir en compte i assolir les MÀXIMES, que són:

  • El Llop/Daina respecta i escolta el Kraal de monitors/es.
  • El Llop/Daina pensa primer en els altres.
  • El Llop/Daina obre els ulls i les orelles.
  • El Llop/Daina és alegre i somrient.
  • El Llop/Daina és net/a i endreçat/da.
  • El Llop/Daina diu sempre la veritat.

Un esdeveniment important de la branca de Llops i Daines és la PROMESA ESCOLTA. Si l’infant coneix, entén i actua coherentment amb la metodologia i les lleis escoltes, es guanya el fulard verd i groc.

https://www.escoltesiguies.cat/galeria/llei-escolta-i-guia

 

Al Carnet del Llobató i Daina hi ha explicada en detall aquesta etapa escolta i tot el que suposa ser part d’aquesta branca.

Tant com puc!